Please

Please

Gdy widzisz kolejego mema z wojtken golą
I moodlisz się ze twórca dostanie bana