Dariusz Szpakowski

Dariusz Szpakowski

Gdy widzę szóstoklasistę
z papierosem.