gdy nadbiegli zomowcy złapałem jednego i ...gdy nadbiegli zomowcy
złapałem jednego i ...