Ferdynand Kiepski i Marian Paździoch Gimby nie pamiętają...Ferdynand Kiepski i Marian Paździoch
Gimby nie pamiętają...