Dariusz Szpakowski

Dariusz Szpakowski

Dobre zagranie
Flago... FLanga...
Flangnanona!