Człowieku! MASZ MNIE POMIZIAĆ!Człowieku!
MASZ MNIE POMIZIAĆ!