Karol Suchar

Karol Suchar

Co robi jarzeniówka w pokoju?
Jarzy