ci sędziowie jednak są zdemoralizowani jak nie wiertarka, to jakiś hejt robią pod moim nosemci sędziowie jednak są zdemoralizowani
jak nie wiertarka, to jakiś hejt robią pod moim nosem