Chciałem kupić gTX Ale przeklęci żydzi zabrali moje SzekleChciałem kupić gTX
Ale przeklęci żydzi zabrali moje Szekle
7 (100%)