Zjarany Zbyszek

Zjarany Zbyszek

Były dwa przeloty: jeden był pionowy
A drugi był zielony