apel smoleński będzie odczytywany przed każdą próbą chóruapel smoleński będzie
odczytywany przed każdą próbą chóru