ale to nie byli ludzie tylko ideologiaale to nie byli ludzie
tylko ideologia