a może tak rzucić wszystko i pojechać 11-go do tego gorzowaa może tak rzucić wszystko
i pojechać 11-go
 do tego gorzowa