60 bramek w reprezentacji gonię cię, cristiano, co masz 9460 bramek w reprezentacji
gonię cię, cristiano, co masz 94